Alles over de verwijzing van de huisarts

Soms heeft u voor zorg een verwijsbrief (verwijzing) nodig. Vaak kunt u die vragen aan uw huisarts. Dat wil zeggen dat u deze zorg alleen vergoed krijgt als u eerst naar uw huisarts bent geweest. En uw huisarts u voor deze zorg heeft doorverwezen.

Wel of geen verwijzing

Wel een verwijzing nodig
 • Ziekenhuiszorg
 • Psychologische zorg
 • Medicijnen op recept (voorschrift)
 • Hulpmiddelen
 • Revalidatie
 • Huidbehandeling
 • Ooglidcorrectie
 • Buikwandcorrectie
Geen verwijzing nodig
 • Huisartsenzorg (en praktijkondersteuner)
 • Brillen en lenzen
 • Tandartszorg
 • Fysiotherapie
 • Alternatieve zorg
 • Zelfzorgmedicijnen, zoals paracetamol
 • Gehoorapparaat
 • Steunzolen
 • Dieetadvies

Geen verwijzing, wel verklaring

Soms heeft u geen verwijzing nodig, maar wel een verklaring. Bijvoorbeeld voor fysiotherapie bij een chronische aandoening. Een verklaring is een brief van een arts, waarin een diagnose staat. Bijvoorbeeld voor een ziekte of aandoening waarvoor u behandeld moet worden. Op basis van deze verklaring kan de therapeut u goed behandelen. En wij kunnen vaststellen of u een vergoeding krijgt.

Check altijd eerst of u de kosten vergoed krijgt

Heeft uw huisarts u doorverwezen? Of krijgt u zorg waarvoor u geen verwijzing nodig heeft? Dan wil dat niet altijd zeggen dat u de zorg ook vergoed krijgt. Voor de tandarts en de fysiotherapeut heeft u bijvoorbeeld een aanvullende verzekering nodig. Check voordat u naar een andere zorgverlener gaat of u uw kosten vergoed krijgt.

Verschil tussen verwijzing en machtiging

Verwijzing/verwijsbriefje

Vindt uw zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts, dat u zorg nodig heeft die hij u niet kan geven? Dan verwijst hij u door. Dit doet hij met een (online) verwijsbriefje, oftewel een verwijzing.

Machtiging (toestemming)

Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen en hulpmiddelen heeft u vooraf  toestemming van ons nodig. Deze toestemming noemen we ook wel een machtiging.