Coöperatie VGZ u.a (“cVGZ”), waar Univé Zorg bij hoort, vindt uw privacy erg belangrijk. Wij werken dagelijks met uw persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid. Het is voor u en voor ons belangrijk om een betrouwbare verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

cVGZ bestuurt vijf zorgverzekeraars, die elk een eigen productenpakket hebben en zich met de onderstaande merken richten op specifieke doelgroepen. We hebben een breed distributienetwerk. Zo voeren we zorgverzekeringen uit onder verschillende merknamen en werken we samen met diverse partners, volmachtbedrijven en verzekerings-intermediairs.

Daar waar we kortheidshalve spreken over VGZ of Coöperatie VGZ, bedoelen wij steeds Coöperatie VGZ u.a. en alle entiteiten die onder de Coöperatie VGZ u.a. vallen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle entiteiten.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op VGZ Zorgkantoor BV. VGZ Zorgkantoor BV verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van wettelijke taken in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en heeft een eigen privacyverklaring. De privacyverklaring van het zorgkantoor vindt u onderaan deze pagina.

Aanpassen van het privacy statement

Wij passen dit privacy statement regelmatig aan om aan te blijven sluiten bij de verwerkingen van persoonsgegevens die cVGZ uitvoert. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan dit privacy statement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan één van onze websites. Op onze website vindt u altijd de laatste versie. Deze versie is van 31 maart 2022.