Zorgkostenfactuur

Na de afhandeling van uw zorgkosten en declaraties krijgt u van ons een zorgkostenfactuur. Hierop staat informatie van alle verzekerde(n) op de polis. Maar welke informatie vindt u daar nou precies? U leest het hieronder.

Zo leest u de zorgkostenfactuur

Op de eerste pagina staat welk bedrag u van ons ontvangt. Of wat u aan ons moet betalen en hoe u dit kunt doen.

Vanaf pagina 2 vindt u per nota een uitleg. Dit kunnen declaraties zijn die u zelf of uw zorgverlener heeft ingediend. Per nota staat aangegeven wat de hoogte van de vergoeding is en welk deel van declaraties voor eigen rekening is en waarom. Zijn er meerdere nota’s gedeclareerd? Dan vindt u onderaan een overzichtje met alle te ontvangen en te betalen bedragen per nota.

Waar zijn de kosten precies van?

Op de zorgkostenfactuur vindt u geen gedetailleerde informatie over uw declaraties. U ziet bijvoorbeeld dat wij een deel van de kosten van de apotheek hebben vergoed. Maar niet om welke medicijnen het precies gaat. Of wij vermelden dat uw partner in het ziekenhuis is geweest. Maar niet voor welke behandeling. Dit doen wij om de privacy van u en uw gezinsleden te beschermen.

Een volledig overzicht vindt u in Mijn Univé Zorg

Onder Verbruikte zorg vindt u details over alle declaraties die voor u zijn ingediend. Met uw DigiD kunt u direct veilig inloggen. U ziet hier alleen declaraties van uzelf en van medeverzekerde(n) tot 12 jaar. Medeverzekerde(n) van 12 jaar en ouder kunnen zelf hun zorgkosten bekijken in Mijn Univé Zorg. Wilt u toch de details van de gemaakte zorgkosten van uw kind inzien? Dan kan uw medeverzekerde u hiervoor machtigen in Mijn Univé Zorg onder kopje ‘Machtigen’.