Uitleg over uw tandartsrekening

Bent u bij de tandarts geweest? Dan ontvangt u hiervoor soms een rekening van de tandarts zelf. Wij leggen u graag uit hoe het zit met uw tandartsrekening.

Snel naar

Klopt het dat ik de rekening rechtstreeks van de tandarts krijg?

Ja, als niet alle kosten van uw behandeling worden vergoed door ons krijgt u hiervoor rechtstreeks een rekening van uw tandarts. Of van het facturatiebedrijf waarmee uw tandarts samenwerkt.

Zo gaat dat:
 1. U bezoekt de tandarts.
 2. De tandarts maakt de rekening op. Of het facturatiebedrijf waarmee de tandarts samenwerkt doet dit, zoals Fa-med of Infomedics.
 3. Voor de kosten die vergoed worden gaat de rekening naar Univé. betaalt deze kosten aan de tandarts.
 4. Worden er kosten niet vergoed? Dan ontvangt u voor dit niet-verzekerde deel rechtstreeks een rekening van uw tandarts of het facturatiebedrijf. U betaalt het bedrag aan uw tandarts of het facturatiebedrijf. Worden alle kosten vergoed? Dan ontvangt u geen tandartsrekening.

Waarom krijg ik een tandartsrekening voor (een deel van) de kosten?

Dat kan zijn omdat:

 • U geen aanvullende tandverzekering heeft
 • Uw budget voor tandzorg al helemaal is gebruikt
 • Uw behandeling niet (helemaal) wordt vergoed vanuit uw verzekering 
 • Uw tandarts of het facturatiebedrijf de kosten die vergoed worden niet eerst bij ons declareert, maar u de volledige rekening stuurt. U kunt deze tandartsrekening dan betalen en daarna bij ons declareren.

Hoe weet ik welke behandelingen worden vergoed?

Waarom krijg ik geen tandartsrekening voor mijn kind (tot 18 jaar)? 

Tandzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt bijna altijd vergoed uit de basisverzekering. De rekening gaat direct naar ons en wij vergoeden deze kosten volledig. U ontvangt daarom geen tandartsrekening.

Zo gaat dat:

 1. Uw kind bezoekt de tandarts.
 2. De tandarts maakt de rekening op. Of het facturatiebedrijf waarmee de tandarts samenwerkt doet dit, zoals Fa-med of Infomedics.
 3. De rekening gaat naar Univé. Wij betalen de tandarts. 

U kunt meestal een betalingsregeling afsluiten voor uw tandartsrekening

U kunt voor de rekening van uw tandarts meestal wel een betalingsregeling afsluiten. Neem hiervoor contact op met uw tandarts of het facturatiebedrijf waarvan u de rekening heeft ontvangen.

Heeft u van ons een zorgkostenfactuur ontvangen? En wilt u hiervoor een betalingsregeling afsluiten? Dan is dat ook vaak mogelijk. Lees meer over betalingsregelingen.

U vindt alle declaraties in Mijn Univé Zorg

U vindt de declaratie van uw tandarts altijd in Mijn Univé Zorg. Hier ziet u wat wij wel of niet vergoed hebben.