Tandarts en mondzorg

Gaat u naar een tandarts, mondhygiënist of kaakchirurg? Wilt u weten of bezoek aan de tandarts in de basisverzekering of aanvullende verzekering zit? Of heeft u een beugel of kunstgebit nodig? Dan vertellen wij u graag meer over uw vergoeding.

Kaakchirurg
Tandartszorg na een ongeval
In de Tand Goed, Tand Beter en Tand Best is standaard een vergoeding voor tandzorg na een ongeval opgenomen. De Tand Ongevallen verzekering kan ook los afgesloten worden.