Vergoeding handspalk of vingerspalk

Vanaf 2024 zit de vergoeding van de hand- of vingerspalk niet meer in uw budget voor hulpmiddelen, maar in uw budget voor ergotherapie, fysiotherapie vanaf 18 jaar of fysiotherapie (chronisch) vanaf 18 jaar.