Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar

Bijvoorbeeld: fysiotherapie, oefentherapie Cesar Mensendieck en oedeemtherapie.