Machtiging buitenland

Kiest u voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland? Dan heeft u in de meeste gevallen vooraf toestemming (een machtiging) nodig. In ieder geval als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. En als u één of meerdere nachten opgenomen wordt.

Wat is niet-spoedeisende zorg?

Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

  • Tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland.  
  • Voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is.  

Gecontracteerde zorgverleners vindt u in de Zorgzoeker

Zoek in de Zorgzoeker op het woord buitenland of voer het land in dat u voor ogen heeft. De velden Postcode en Straal laat u leeg. Klik daarna op Gecontracteerde zorg buitenland.

Voorbeelden van zorg waar een machtiging (toestemming) voor nodig is

  • Maagverkleining in het buitenland
  • Plastische chirurgie in het buitenland

Twijfelt u of u een machtiging moet aanvragen?

Bel met onze klantenservice op 072-527 75 95, bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur. We helpen u graag.