Buitenlandse nota declareren

Heeft u in het buitenland een nota voor zorg zelf betaald? Dan kunt u deze na uw bezoek aan het buitenland bij ons declareren.

Declareer uw buitenlandse nota via Mijn Univé Zorg

Uw buitenlandse nota declareert u het makkelijkst via Mijn Univé Zorg. Declareert u liever via de post? Gebruik dan het declaratieformulier onderaan deze pagina.

Stuur gegevens over uw behandeling naar ons op

In het buitenland gebruiken zorgverleners andere werkwijzen dan zorgverleners in Nederland. Hierdoor hebben wij wat extra gegevens over uw behandeling nodig, zodat we uw declaratie kunnen verwerken. Wilt u daarom de volgende informatie met uw nota meesturen:

Bij Spoedeisende zorg: als u in het buitenland bent en meteen zorg nodig heeft in het buitenland

Een verslag van uw specialist in het buitenland met de volgende informatie:

  • Anamnese: extra informatie over de voorgeschiedenis en omstandigheden
  • Een diagnose (wat is er aan de hand?)
  • Omschrijving van de uitgevoerde behandeling/operatie

Bij Niet-spoedeisende zorg: als u in Nederland heeft besloten om een behandeling in het buitenland te laten doen in het buitenland

  • Een verwijzing van uw Nederlandse huisarts of medisch specialist
  • Een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
  • Een diagnose (wat is er aan de hand?)
  • Een overzicht van eerdere behandelingen (als dit van toepassing is)  

Het kan zijn dat wij nog extra informatie nodig hebben. Dit hangt af van de behandeling die u gehad heeft. Als dit nodig is, dan vragen wij deze informatie bij u op.

Stuur uw nota en behandelverslag in de juiste taal

Let op dat uw behandelverslagen en nota's in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans geschreven zijn. Is het geschreven in een andere taal? Dan kunnen wij u vragen om de nota of het verslag te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet.

Stuurt u de originele factuur? (geen kopie, duplicaat, betalingsherinnering of voorschotnota). Anders kunnen wij ze niet accepteren en verwerken.

Nota per post sturen? Gebruik ons declaratieformulier

Uw buitenlandse nota declareert u het makkelijkst via Mijn Univé Zorg. Gebruikt u liever de brievenbus? Gebruik dan het juiste declaratieformulier:

Stuur het ingevulde declaratieformulier en de bijlagen naar ons op. Het adres staat op het declaratieformulier.