Kosten bij de apotheek

Terhandstellingskosten

Haalt u een medicijn bij de apotheek? Dan betaalt u ook voor de service van uw apotheek. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Kosten voor de service

Er zijn 2 soorten kosten die uw apotheek rekent voor service:

  • Terhandstellingskosten: deze kosten zijn bijvoorbeeld voor het controleren of u de juiste medicijnen krijgt en of het medicijn geschikt is voor u. Daarnaast waakt de apotheker ervoor dat u geen verkeerde combinatie van medicijnen gebruikt. U betaalt deze kosten elke keer dat u een medicijn haalt.
  • Kosten begeleidingsgesprek: als u een nieuw medicijn krijgt, dan vertelt de apotheker of apothekersassistent hoe u dit het beste kunt gebruiken. En waar u op moet letten als u het medicijn gebruikt. Dit is een begeleidingsgesprek. U betaalt deze kosten als u een nieuw medicijn krijgt. Of als het meer dan een jaar geleden is dat u het medicijn heeft gebruikt.

De hoogte van de kosten kan verschillen

Meestal is het tarief bij de eerste keer dat u een medicijn krijgt ongeveer € 12. Maar dit kan verschillen per apotheek, per medicijn en per tijdstip. Bijvoorbeeld als:

  • U het medicijn ’s avonds of in het weekend haalt
  • De apotheker het medicijn zelf moet maken
  • Uw medicijn is verpakt in een weekdoseersysteem

Terhandstellingskosten worden samen met de medicijnen vanuit de basis verzekering vergoed. U betaalt wel altijd eerst uw eigen risico. Vergoeden wij de medicijnen niet? Dan betaalt u ook de terhandstellingskosten zelf.

Meer weten? Neem contact op met uw apotheker

Uw apotheker kan al uw vragen beantwoorden over terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek.

Datum op uw zorgkostenfactuur

Soms staan er 2 verschillende data op uw zorgkostenfactuur voor hetzelfde medicijn. Hier leest u een voorbeeld van hoe dat kan:  

  • U gaat op 19 mei naar de huisarts. De huisarts stuurt het recept voor uw medicijn naar de apotheek.
  • De apotheek voert op 19 mei het medicijn in het systeem in. Dit is de datum die u op uw zorgkostenfactuur ziet voor de kosten van het medicijn.
  • U haalt uw medicijn op 20 mei op bij de apotheek. Aan de balie krijgt u een begeleidingsgesprek. Bij deze kosten ziet u 20 mei staan op uw factuur.