Op maat gemaakte medicijnen (doorgeleverde apotheekbereidingen)

Gebruikt u een op maat gemaakt medicijn (doorgeleverde apotheekbereiding)? Bijvoorbeeld omdat de sterkte of vorm van een bestaand medicijn voor u niet geschikt is? Dan kan het zijn dat de vergoeding in 2020 wijzigt ten opzichte van 2019. 

Bekijk welke medicijnen u vergoed krijgt 

Alle zorgverzekeraars samen bepalen of zij een doorgeleverde apotheekbereiding vergoeden. En onder welke voorwaarden. Dit doen zorgverzekeraars in overleg met artsen, patiëntenorganisaties en apothekers. Afgesproken is dat de vergoeding gedurende het jaar niet verandert. Alle zorgverzekeraars gebruiken dezelfde lijst.

Voor medicijnen die niet op de lijst staan, verandert er niets in de vergoeding.

Vergoeding voor antidepressiva afbouwmedicatie

Wilt u uw antidepressiva afbouwen? Maar komt u niet uit met geregistreerde medicijnen? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor op maat gemaakte medicijnen (apotheekbereidingen). De vergoeding is voor afbouwen in 8 weken. U bouwt dan met wekelijkse doseerstappen af naar 0. Uw apotheker kan u vertellen of deze vergoeding ook voor u mogelijk is.

Geen vergoeding voor:
  • Apotheekbereidingen voor een afbouwschema met doseerstappen van minder dan 1 week (bijvoorbeeld 1 stap per dag)

Vergoeding voor dure medicijnen

Sommige medicijnen zijn zo duur dat we ze niet kunnen vergoeden. Is dat zo voor uw medicijn? Dan kan de minister van Medische Zorg toestemming geven voor de vergoeding van een medicijn dat ongeveer hetzelfde is. Voorwaarde is dat apothekers dit medicijn zelf kunnen maken.

U heeft een machtiging nodig

Voor op maat gemaakte medicijnen heeft u vooraf een machtiging nodig. Het is belangrijk om deze machtiging op tijd aan te vragen.

Wordt uw medicijn niet (meer) vergoed?

Vergoeden wij het medicijn dat u voorheen gebruikte niet meer? Dan is er in (bijna) alle gevallen een alternatief medicijn dat wij wel vergoeden. U kunt met uw arts of apotheker bespreken welk medicijn u als alternatief kunt gebruiken.

Geen alternatief medicijn beschikbaar?

Dan kunt u uw situatie aan ons voorleggen. Vraag uw arts of apotheker om toestemming voor de doorgeleverde apotheekbereiding die u nodig heeft. 

Wat is een doorgeleverde apotheekbereiding?

Een doorgeleverde apotheekbereiding is een op maat gemaakt medicijn dat is bereid door een grootbereider (een bereidingsapotheek). Een apotheek kan zo'n bereiding daar bestellen en doorleveren aan de patiënt. Vandaar de naam doorgeleverde apotheekbereiding.