Op maat gemaakte medicijnen (doorgeleverde apotheekbereidingen)

Het kan zijn dat u een op maat gemaakt medicijn nodig heeft. Bijvoorbeeld als de sterkte of de vorm van een bestaand medicijn voor u niet geschikt is. Uw apotheker kan u vertellen of u dit medicijn vergoed krijgt. En of het nodig is om eerst een machtiging aan te vragen.

Soorten op maat gemaakte medicijnen

Er zijn 2 soorten op maat gemaakte medicijnen:

 • Een doorgeleverde bereiding: dit is een op maat gemaakt medicijn dat is bereid door een grootbereider (een bereidingsapotheek). Een apotheek kan zo'n bereiding daar bestellen en ‘doorleveren’ (meegeven) aan u. Daarom noemen we dit een ‘doorgeleverde apotheekbereiding’.
 • Een magistrale bereiding: dit is een op maat gemaakt medicijn dat speciaal voor u is bereid door uw eigen apotheek

Vergoeding doorgeleverde bereidingen

Alle zorgverzekeraars bepalen samen welke doorgeleverde bereidingen worden vergoed. Wij overleggen hierover met artsen, patiëntenorganisaties en apothekers. De afspraken die we maken gelden voor een jaar en zijn voor alle zorgverzekeraars gelijk. Uw apotheek weet welke bereidingen vergoed worden. U kunt dit ook terugvinden op www.medicijnkosten.nl. Klik op onderstaande link om te zien of de vergoeding van uw medicijn in 2022 is gewijzigd. En of er aanvullende voorwaarden gelden voor een vergoeding. Voor medicijnen die niet op de lijst staan verandert er niets.

Twijfelt u of uw medicijn wordt vergoed?

Uw apotheek kan u vertellen of uw op maat gemaakte medicijn wordt vergoed. En of het nodig is om vooraf een machtiging (toestemming) aan te vragen.

Vergoeding magistrale bereidingen

Uw apotheker laat u weten of de magistrale bereiding die speciaal voor u wordt bereid wordt vergoed. De apotheker beoordeelt dit aan de hand van geldende wet- en regelgeving. De apotheker kan u ook vertellen of het nodig is om vooraf een machtiging (toestemming) aan te vragen.

Vergoeding hele dure medicijnen

Sommige medicijnen zijn zo duur dat we ze niet kunnen vergoeden. Is dat zo voor uw medicijn? Dan kan de minister voor Medische Zorg en Sport toestemming geven voor de vergoeding van een medicijn dat ongeveer hetzelfde is. Apothekers moeten dit medicijn wel zelf kunnen maken.

Wordt uw medicijn niet (meer) vergoed?

In (bijna) alle gevallen is er een medicijn dat wij wel vergoeden en dat ongeveer hetzelfde is (een alternatief medicijn). U kunt met uw arts of apotheker bespreken welk medicijn u als alternatief kunt gebruiken.

Geen alternatief medicijn beschikbaar?

Dan kunt u uw situatie aan ons voorleggen. Vraag uw arts of apotheker dan om toestemming voor het gebruik van het medicijn op maat. Deze toestemming hebben wij nodig om te kunnen bepalen of een apotheker de medicijnen op maat voor u mag maken.

Afbouwmedicatie voor antidepressiva

Wilt u uw antidepressiva afbouwen? Dan heeft u soms op maat gemaakte medicijnen nodig. Hier kunt u een vergoeding voor krijgen. Deze vergoeding is voor afbouwen in 8 weken. U bouwt dan met wekelijkse doseerstappen af naar 0. Het is belangrijk dat u tijdens het afbouwen wordt begeleid door uw arts en/of uw apotheker.

 • Welke mogelijkheden om antidepressiva af te bouwen vergoedt Univé?

  Wij vergoeden medicatie die past bij afbouwen volgens de afbouwschema’s (tabel 2 en 3) uit het Multidisciplinair document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’. Er zijn (bereidings)apotheken die verschillende doseringen leveren. Vraag uw eigen apotheek naar de mogelijkheden. Bij de afbouw is de begeleiding door uw arts en/of uw apotheker noodzakelijk.
 • Vergoedt Univé ook aangepaste afbouwschema’s?

  Ja. Als tijdens het afbouwen volgens het afbouwschema tabel 3, de arts/voorschrijver vindt dat:

  • u meer tijd nodig heeft om af te kunnen bouwen (u blijft een week langer op dezelfde dosering)
  • en/óf
  • een stap in het afbouwschema te groot is en u een tussendosering nodig heeft (u slikt een week een andere dosering)
  Dan kan uw arts dit voorschrijven. Dit wordt ook vergoed. Voor beiden opties geldt dat de aangepaste stappen per week moeten worden doorgevoerd. Afbouwschema’s met stappen van minder dan 1 week (bijvoorbeeld 1 stap per dag) vergoeden wij niet.
 • Waarom houdt Univé vast aan de afbouwschema’s uit het Multidisciplinaire document ‘Afbouwen SSRI’s & SNRI’s’?

  Dat is het document dat alle beroepsverenigingen ondersteunen. Zij hebben afbouwschema’s samengesteld voor het afbouwen van antidepressiva. Dit document is opgesteld door:
  • KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie)
  • NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap)
  • NVvP (Nederlandse vereniging voor Psychiatrie)
  • MIND (onafhankelijke maatschappelijke organisatie die zich sterk maakt voor een psychisch gezonder Nederland)
  De aanbevelingen uit dit document vormen de basis voor de vergoeding vanuit onze basisverzekering.
 • Waarom worden taperingstrips™ niet vergoed?

  Taperingstrips™ zijn in de meeste gevallen duurder dan de op maat gemaakte apotheekbereidingen die passen bij het afbouwschema van tabel 3 (uit het Multidisciplinair document Afbouwen SSRI's & SNRI's).

  Twijfelt u of denkt u goedkoper uit te zijn met de taperingstrips™? U kunt altijd een offerte aanvragen bij uw apotheek en deze met ons doornemen. Als het afbouwen met behulp van de taperingstrip™ in uw geval goedkoper is, zullen wij deze kosten vergoeden. Vergoeding van deze kosten geldt totdat het hof uitspraak heeft gedaan in het hoger beroep tussen VGZ en de Vereniging Afbouwmedicatie.

Bekijk ook de vergoeding voor afbouwmedicatie van antidepressiva.