Vergoeding eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Soms betaalt u een eigen bijdrage voor de voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bekijk hier uw vergoeding voor deze eigen bijdrage.