Vergoeding stroomkosten thuisbeademing

Krijgt u een vergoeding voor mechanische beademing thuis? Dan kunt u ook een vergoeding krijgen voor de stroomkosten hiervan.

Let op: Een CPAP apparaat valt hier niet onder. U krijgt geen vergoeding voor stroomkosten van een CPAP apparaat.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt een vergoeding van € 0,06 per uur dat u de beademingsapparatuur gebruikt. Dat is dus € 1,44 per dag als u 24 uur per dag afhankelijk bent van de beademing.

Deze vergoeding komt uit de basisverzekering. U betaalt hiervoor eigen risico. Er is geen extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering.

Zo regelt u de vergoeding

U kunt de kosten declareren met dit declaratieformulier. U kunt dit formulier digitaal naar ons terugsturen via de Univé App of Mijn Univé Zorg. Of per post naar:

Univé Verzekeringen
Afdeling Declaraties
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

U ontvangt uw vergoeding binnen 10 werkdagen op uw rekening.