Hardheidsclausule voor vervoer

Heeft u lange tijd vervoer nodig voor uw behandeling? Kijk dan of u in aanmerking komt voor de hardheidsclausule. Hiermee krijgt u uw reiskosten alsnog vergoed.

Bereken of u een vergoeding krijgt

  • Ja: ga door naar stap 2.
  • Nee: u krijgt geen vergoeding voor uw reiskosten.
  • Ik weet het niet: Bekijk alle vergoedingen om erachter te komen of uw behandeling onder de basisverzekering valt. 
 • Beantwoord de volgende vragen. En ga hierbij uit van het minimale behandelplan dat uw arts u voorschrijft. Geeft uw arts bijvoorbeeld aan dat u 1 à 2 keer per week voor 6 tot 8 maanden een behandeling nodig heeft? Dan gaan wij bij de berekening uit van minimaal 1 behandeling per week voor de periode van 6 maanden.

  • Hoeveel maanden heeft u achter elkaar door vervoer nodig? (maximaal 12)
  • Hoeveel keer per week heeft u vervoer nodig?
  • Hoeveel kilometer is een enkele reis?
 • Zet de antwoorden uit stap 2 in de volgende som: 

  Aantal maanden X aantal keer per week X aantal kilometers enkele reis = ?

  • Is de uitkomst groter of gelijk aan 250? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding voor uw vervoer.
 • Voorbeeld 1:

  • U heeft 6 maanden lang vervoer nodig 
  • U reist 2 keer per week voor uw behandeling
  • Een enkele reis is 25 kilometer

  De formule ziet er zo uit:

  6 x 2 x 25 = 300

  Dit is hoger dan de grens van 250. Dus u krijgt mogelijk uw reiskosten of eventuele taxikosten vergoed.

  Voorbeeld 2:

  • U heeft 6 maanden lang vervoer nodig
  • U reist 1 keer per maand voor uw behandeling
  • Een enkele reis is 25 kilometer

  De formule ziet er zo uit:

  6 x 0,25 x 25 = 37,5

  Dit is lager dan de grens van 250. Uw reiskosten of eventuele taxikosten worden niet vergoed.

  Op de website van Zorg Instituut Nederland vindt u meer uitleg over de berekening en de toepassing van de formule.

Wat krijgt u vergoed? En hoe regelt u dit?

Komt u volgens stap 3 in aanmerking voor de hardheidsclausule? Op de pagina Reiskostenvergoeding leest u wat u vergoed krijgt en hoe u dit regelt. Let op: Stuur bij de machtigingsaanvraag een verklaring mee van uw behandelend zorgverlener. In deze verklaring staat dat u een langdurige behandeling ondergaat waar u vervoer voor nodig heeft. Zonder deze verklaring kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.