Vergoeding audiologische zorg

 

Andere vergoeding voor gehoorapparaat

Er is een andere vergoeding voor een hoortoestel of andere hoorhulpmiddelen.