Vergoeding Flash Glucose Monitoring

Flash Glucose Monitoring is een manier om uw bloedwaarden te meten als u diabetes heeft. Bijvoorbeeld met een FreeStyle Libre.