Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een wettelijk verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering. De overheid heeft dat voor 2021 vastgesteld op € 385,- per jaar. Tot dit bedrag moet u de zorgkosten die u maakt zelf betalen.

Bekijk de stand van uw eigen risico

Het eigen risico in het kort

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 net zoals in 2020. Dit betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten uit de basisverzekering zelf betaalt.

Het wettelijk verplicht eigen risico:

 • Betaalt u alleen voor zorg uit de basisverzekering
 • Geldt per persoon vanaf 18 jaar
 • Loopt van 1 januari tot en met 31 december
 • Kunt u uitbreiden met een vrijwillig eigen risico
 • Is het deel dat u zelf betaalt voordat wij zorgkosten vergoeden
 • Brengen wij in rekening in het jaar dat de behandeling is (gestart)

U betaalt eigen risico voor de meeste zorg uit uw basisverzekering

Voorbeelden van zorg waar u dus wel eigen risico over betaalt:

 • Bloedprikken
 • Ziekenhuisopnames, -behandelingen en operaties
 • Hoortoestellen
 • Ambulancevervoer

Zorg waarvoor u géén eigen risico betaalt:

 • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering
 • Huisartsenzorg (ook de huisartsenpost valt hieronder)
 • Verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
 • Voorkeursgeneesmiddelen (u betaalt wel de kosten van de apotheek)
 • Verpleging en verzorging
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Voorkeursdrinkvoeding (voorkeursproducten)
 • Het stoppen-met-rokenprogramma
 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
 • Multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
 • Vervoer van een donor
 • Nacontroles van een nier- of leverdonor

Vrijwillig het eigen risico verhogen

U kunt het verplicht eigen risico van € 385 verhogen met een vrijwillig eigen risico. Dat kan met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Kiest u hiervoor? Dan betaalt u minder premie. Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan dit voordelig zijn. Ook voor het vrijwillig eigen risico geldt: u betaalt na het verplicht eigen risico eerst uw vrijwillig eigen risico voordat wij zorgkosten vergoeden.

Een vrijwillig eigen risico levert u de volgende korting op uw maandpremie op:

Eigen risico per jaar Korting per maand
€ 385 (wettelijk verplicht)
€ 0
€ 485
€ 4
€ 585 € 6
€ 685
€ 9
€ 785
€ 12
€ 885
€ 15

Verwacht u dat u (veel) zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld omdat u een behandeling in het ziekenhuis krijgt. Of heeft u financieel weinig ruimte om onverwachte zorgkosten te betalen? Kies dan niet voor een vrijwillig eigen risico.

U kunt uw vrijwillig eigen risico elk jaar aanpassen van half november tot en met uiterlijk 31 januari.

Rekenvoorbeeld 1

Jan de Jong heeft zijn arm gebroken en wordt hiervoor in het ziekenhuis behandeld. Dit kost € 885. Het wettelijk verplicht eigen risico is € 385. Dit betekent dat Jan € 385 zelf betaalt. Het bedrag dat overblijft: € 885 minus € 385 = € 500 wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Jan heeft het verplicht eigen risico volledig betaald, dus de rest van het jaar hoeft hij niets meer te betalen voor zorg uit de basisverzekering.

 

Rekenvoorbeeld 2 - vrijwillig eigen risico

Merel Dijkstra heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico van € 200. Ze heeft specialistische zorg nodig in het ziekenhuis. Dit kost: € 1.285. Merel betaalt het verplichte eigen risico van € 385. En daarbovenop het vrijwillig gekozen eigen risico van € 200. In totaal betaalt Merel dus € 585 aan zorgkosten. De zorgverzekeraar van Merel betaalt het restantbedrag van € 700 (namelijk € 1.285 minus € 585). Merel hoeft de rest van het jaar geen eigen risico meer te betalen.

Zo betaalt u het eigen risico

 • Declareert u zelf zorgkosten? Dan trekken wij het eigen risico van uw vergoeding af. U ontvangt hierover binnen 10 werkdagen een zorgkostenfactuur.
 • Declareert uw zorgverlener zorgkosten voor u? Dan betalen wij uw zorgverlener. Het bedrag dat onder uw eigen risico valt, brengen wij bij u in rekening. U ontvangt hierover een zorgkostenfactuur. Dit kan maximaal 90 dagen duren.

Eigen risico gespreid betalen

€ 385 is een fors bedrag, zeker als dit in één keer betaald moet worden. Wij bieden daarom de mogelijkheid dit bedrag in termijnen te betalen. Lees meer over gespreid betalen eigen risico.

Verschil met eigen bijdrage

Eigen risico is iets anders dan de eigen bijdrage.

Eigen risico Eigen bijdrage
Vast bedrag per jaar Bedrag hangt af van het soort zorg dat u nodig heeft
Vrijwillig op te hogen Soms vergoed via een aanvullende verzekering
Voor iedereen vanaf 18 jaar Voor alle leeftijden
Geldt voor meeste zorg uit de basisverzekering Geldt voor specifieke zorg uit de basisverzekering en aanvullende verzekering

Het kan voorkomen dat u een eigen bijdrage én eigen risico betaalt. In dat geval verrekenen wij eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico. Blijven er dan nog kosten over? Dan vergoeden wij deze.

 

Veelgestelde vragen

 • Mijn behandeling is verspreid over 2 jaren. Wat betekent dat voor mijn eigen risico?

  Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. U betaalt per behandeling. Als u in 2020 een behandeling heeft gehad, betaalt u het eigen risico van 2020.

  Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na maximaal 120 dagen. Met het verrekenen van uw eigen risico kijken we naar de startdatum van de DBC. Duurt uw behandeling langer dan 120 dagen? Dan start er een vervolg-DBC. Is de startdatum van de vervolg-DBC in een nieuw jaar? Dan betaalt u ook in het nieuwe jaar weer uw eigen risico.

  U kunt bij uw zorgverlener navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

  Voorbeeld 1

  In december 2020 bezocht u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2021 bent u geopereerd. U betaalt alleen over 2020 eigen risico.

  Voorbeeld 2

  In november 2020 onderging u een operatie. In juli moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt het eigen risico van 2020 voor uw operatie. Voor de nacontrole betaalt u het eigen risico van 2021.

 • Ik word aan het einde van het jaar 18. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

  Dan geldt het verplicht eigen risico vanaf de eerste dag van de kalendermaand na de 18e verjaardag.

  Voorbeeld

  14 oktober wordt uw zoon 18 jaar. Vanaf 1 november geldt het eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico is dan € 64,34 (385 x 61/365 = € 64,34).