Vergoeding reiskosten voor een behandeling (zittend ziekenvervoer) in 2023

Reiskostenvergoeding voor vervoer per auto, taxi of het openbaar vervoer van en naar een behandeling.

U krijgt vervoer vergoed uit de basisverzekering in deze situaties:

 • Rolstoel: U kunt zich alleen met een rolstoel verplaatsen.
 • Kankerbehandeling: U krijgt chemotherapie, radiotherapie of immuuntherapie. Of u heeft onderzoeken of controles nodig voor deze behandelingen.
 • Visuele handicap: U kunt door een visuele handicap niet zonder begeleiding reizen.
 • Kinderen in verzorghuis: U bent jonger dan 18 jaar en aangewezen op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis (intensieve kindzorg).
 • Nierdialyse: U krijgt nierdialyse of u heeft onderzoeken of controles hiervoor.
 • Revalidatiezorg voor ouderen: U krijgt geriatrische revalidatiezorg.
 • Dagbehandeling voor kwetsbare patiënten (GZSP): zoals ouderen met multiproblematiek, mensen met Parkinson, Korsakov en MS, mensen met een lichamelijk handicap of niet-aangeboren hersenletsel of mensen met de ziekte van Huntington.

Ook vergoeding voor begeleider

Is het belangrijk dat er een begeleider meegaat? Of gaat het om vervoer van kinderen jonger dan 16 jaar? Dan krijgt u ook een vergoeding voor de reiskosten van de begeleider.

Vervoer bij transplantatie

heeft u een transplantatie nodig? Dan is de vergoeding voor vervoer anders geregeld. Lees hier meer over op de vergoedingenpagina over transplantatie.

Vergoeding voor andere aandoeningen

Staat uw aandoening er niet tussen? En heeft u wel een lange tijd vervoer nodig voor de behandeling van uw aandoening of langdurige ziekte? Dan krijgt u misschien een vergoeding via de hardheidsclausule.

Vergoeding voor logeren

Heeft u een behandeling die langer dan 3 dagen achter elkaar is? Dan kunt u vanuit de basisverzekering ook een vergoeding krijgen voor logeren in plaats van heen en weer rijden.

Hoogte van uw vergoeding

Eigen vervoer
 • € 0,32 per kilometer

 • Maximaal 200 km enkele reis

 • Eigen bijdrage:  € 113 per jaar (2023)

 • Eigen risico: Ja, vanaf 18 jaar

 • U heeft een machtiging nodig. Vul daarvoor een formulier in. U krijgt binnen 10 werkdagen antwoord van ons.
Openbaar vervoer
 • Vergoeding voor 2e klas bus of trein

 • Maximaal 200 km enkele reis

 • Eigen bijdrage: € 113 per jaar (2023)

 • Eigen risico: Ja, vanaf 18 jaar

 • U heeft een machtiging nodig. Vul daarvoor een formulier in. U krijgt binnen 10 werkdagen antwoord van ons.
Taxi
 • Vergoeding voor taxivervoer

 • Maximaal 200 km enkele reis

 • Eigen bijdrage: € 113 per jaar (2023)

 • Eigen risico: Ja, vanaf 18 jaar

 • U heeft een machtiging nodig. Vul daarvoor een formulier in. U krijgt binnen 10 werkdagen antwoord van ons.

 • Kies voor een volledige vergoeding voor een taxibedrijf met contract. Kijk hiervoor in de Zorgzoeker en zoek op ‘Taxivervoer’.

Eigen bijdrage vergoed bij gemeentepakketten

U kunt een deel van de eigen bijdrage vergoed krijgen als u 1 van de volgende pakketten heeft:

Uw verzekering Soort vervoer
GemeentePakket Compact Auto en openbaar vervoer
GemeentePakket Compleet Auto en openbaar vervoer

Zo regelt u de vergoeding

 1. Machtiging aanvragen voor uw reiskostenvergoeding

  Met een machtiging toetsen we of u voldoet aan de voorwaarden van een vergoeding. U kunt de machtiging aanvragen zodra u de startdatum van uw behandeling weet.

  • Digitale aanvraag

   Vul het formulier voor machtiging vervoer in en stuur dit naar ons op. Het is belangrijk dat u de aanvraag volledig invult. Anders kunnen we uw aanvraag niet in behandeling nemen.

  • Voor een spoedaanvraag kunt u ook bellen

   Dit kan alleen voor nierdialyse, kankerbehandelingen, geriatrische revalidatiezorg, intensieve kindzorg. Bel met de Vervoersdesk: op werkdagen van 09:00 - 13:00 uur op telefoonnummer 088 - 131 16 00 en van 13:00 - 17:00 uur op telefoonnummer 072 – 5277595 . Als u ons belt, beoordelen wij de machtiging tijdens het gesprek met u. U heeft geen verklaring van uw arts nodig.

  • Bent u donor voor een transplantatie?

   Dan heeft u geen machtiging nodig. Voeg wel de verklaring van het ziekenhuis toe aan uw declaratieformulier.

  • Aanvraag door zorgverlener

   Dit geldt alleen voor machtigingen voor vervoer voor kwetsbare patiënten (GZSP). De zorgverlener (instelling) vraagt de machtiging aan. Het is dus niet nodig dit apart bij ons aan te vragen.

   Let op: dit geldt niet voor vervoer bij de ziekte van Huntington. Vul hiervoor het formulier voor machtiging vervoer in en stuur dit naar ons op.

  Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, krijgt u een brief van ons waarin staat of u een machtiging krijgt. Dit noemen we de machtigingsbrief.

 2. Houd uw reizen bij op het declaratieformulier

  Houd uw reizen bij op het declaratieformulier vervoerskosten

  1. Download het formulier en sla het op
  2. Open het bestand, vul het in en sla het weer op
  3. Upload het ingevulde formulier tijdens het declareren

  Maakt u gebruik van een taxivervoerder die een contract met ons heeft? Dan hoeft u niet zelf te declareren, de taxivervoerder stuurt de rekening rechtstreeks naar ons.

 3. Declareer uw kosten online of per post

  Dien het declaratieformulier bij ons in

  U kunt het ingevulde declaratieformulier online of via de post bij ons indienen. Lees meer over declareren