Care for cancer

En dan is er de diagnose: kanker. Uw hele leven staat op zijn kop. Duizend vragen schieten door uw hoofd: Wat staat me te wachten tijdens de behandeling? Hoe kies ik voor een behandelmethode? Hoe moet het met mijn gezin en mijn werk? Om u bij al deze vragen te helpen, is er Care for cancer. Persoonlijke zorg die vergoed wordt uit uw basisverzekering.

Care for cancer biedt persoonlijke begeleiding bij kanker

Care for cancer is voor verzekerden die de diagnose kanker hebben gekregen. Care for cancer werkt met een gespecialiseerde verpleegkundige, die u thuis bezoekt en die de tijd neemt om de gevolgen van de diagnose kanker te bespreken. Deze ‘coach’ geeft u persoonlijke aandacht, begeleidt in de keuze voor uw behandeling en geeft praktische tips voor de thuis- en werksituatie. De persoonlijke informatie sluit aan op de voorlichting in het ziekenhuis. Op deze manier kunt u zelf meer sturing geven aan uw behandeltraject.

Vergoeding vanuit basisverzekering

De begeleiding van Care for cancer wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. U betaalt wel eigen risico. De begeleiding bestaat uit een intake en maximaal vier consulten aan huis. U heeft een verwijzing van uw behandelend medisch specialist nodig.

Patiënten waarderen Care for cancer

De zorg van de persoonlijke coach van Care for cancer is getest in het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. De ervaringen van patiënten en specialisten zijn uitgebreid geëvalueerd. Patiënten vonden het positief dat zij in hun eigen omgeving met iemand konden praten over het leven naast de behandeling. Het maakte het leven een stuk draaglijker. De begeleiding van Care for cancer is daarmee een goede aanvulling op de voorlichting en ondersteunende zorg van het ziekenhuis. Mensen voelden zich enorm gesterkt door deze zorg.

Aanmelden en meer informatie

Na een verwijzing van uw medisch specialist kunt u zich aanmelden bij Care for cancer. Na aanmelding neemt Care for cancer binnen 24 uur contact met u op voor een afspraak. Tijdens deze eerste afspraak kunt u al uw vragen stellen. De Care for cancer-coach geeft dan aan hoe deze u kan helpen. De coach beantwoordt vragen van medische en praktische aard en zal u doorverwijzen waar nodig.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Care for cancer. U kunt ook bellen naar 033 - 448 07 30.